Circular economy w aluminium

3 kwietnia 2019 |

W 2018 roku fiński fundusz SITRA[1] opublikował materiał „The circular economy – a powerful force for climate mitigation”. SITRA projekt circular economy rozpoczął w 2015 roku. W 2016 roku przygotowana została mapa drogowa wprowadzenia circular economy w Finlandii. Na koniec 2017 roku SITRA finansowało 40 projektów wprowadzających circular economy w Finalandii. Opublikowany przez SITRA w czerwcu 2018 roku materiał zawiera artykuł „Aluminium – realising the potential for recycling” o wprowadzeniu circular economy w sektorze aluminiowym. Produkcja 1 tony aluminium z surowca pierwotnego wymaga 13-15 MWh energii elektrycznej. W 2017 roku na świecie wyprodukowano 63 404 tysięcy ton aluminium pierwotnego[2]. Zużycie energii do produkcji aluminium stanowi 5% globalnej produkcji energii elektrycznej (mniej więcej tyle zużywają gospodarstwa domowe do oświetlenia).

Na świecie 60% produkowanego aluminium pierwotnego powstaje przy wykorzystaniu energii produkowanej z węgla. Wyprodukowanie 1 tony aluminium z surowca pierwotnego przy użyciu energii elektrycznej wyprodukowanej z węgla wiąże się z emisją 17 ton dwutlenku węgla. Produkcja 1 tony aluminium pierwotnego przy wykorzystaniu zielonej energii (bez emisyjna produkcja energii) wiąże się z emisją dwutlenku węgla na poziomie 3 ton. Produkcja aluminium ze złomów aluminium powoduje emisję 0.3 tony dwutlenku węgla[3]. Obecnie 20% zapotrzebowania na aluminium pokrywane jest przez recykling zużytych produktów. Do 2050 roku udział aluminium z recyklingu zużytych przedmiotów wzrośnie dwukrotnie do 40% produkcji aluminium. Osiągnięcie tego poziomu związane będzie ze zmniejszeniem strat w obiegu. Obecnie około 25-30% aluminium traci się w trakcie obiegu aluminium w gospodarce. Największe straty dotyczą oczywiście wycofanych produktów z użycia. Dzięki wprowadzeniu w globalnej gospodarce circular economy straty z tego tytułu ulegną znacznemu zmniejszeniu. Wynikało to będzie przede wszystkim z projektowania produktów, których recykling będzie efektywniejszy niż obecnie. Implementacja circular economy zmniejszy także ilość nowego złomu aluminium. Obecnie w trakcie procesów produkcyjnych wytwarza się nawet 40% nowych złomów aluminium. Najlepsze stosowane praktyki pozwalają zmniejszyć ilość nowych odpadów do 25%. Nowe techniki produkcji w przyszłości zmniejszą ilość odpadów poniżej 25% masy stosowanego surowca.

Aluminium znajduje zastosowanie w coraz większej ilości stopów, które znajdują zastosowanie w większej ilości urządzeń. Zwiększająca się ilość różnych stopów aluminium utrudnia recykling urządzeń po ich wycofaniu z użycia. Aby uniknąć zmniejszenia skali recyklingu circular economy „wymusi” ruch zmniejszający nadmierną specyfikację. Nastąpi odejście od obecnej sytuacji, w której producent określa w specyfikacji wymagania dotyczące stopu na rzecz kupowania aluminium w oparciu o zastosowanie –pozostawiając producentowi wybór najlepszego rozwiązania. Upowszechnianie się zaawansowanych systemów informatycznych z jednej strony zwiększy możliwości sortowania złomów aluminium, a z drugiej strony umożliwi lepszy demontaż produktów. W związku z tym, że znaczne ilości aluminium stosuje się w motoryzacji długoterminowym priorytetem circular economy będzie automatyzacja demontażu samochodów przed  rozdrabnianiem, które powoduje zmieszanie różnych kategorii metali. Rozwój circular economy w połączeniu z systemami Internetu rzeczy zmieni funkcjonowanie handlu złomem aluminium poprzez wprowadzenie informacji w czasie rzeczywistym o przepływach poszczególnych rodzajów złomów aluminium w gospodarce.

[1] SITRA – fundusz stworzony w 1967 roku przez fiński parlament mający za zadanie wspierania innowacji w Finlandii
[2] World Aluminium (www.world-aluminium.org/statistics/)
[3] SITRA, 2018, „The circular economy – a powerful force for climate mitigation”